Kutsu HIFK Bandy Ry:n vuosikokoukseen

Seura|12.6.2023

HIFK Bandy ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 19.6.2023 kello 18:00 osoitteessa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. Sisäänpääsy auditorioon Töölöntorinkadun puolelta.

HIFK Bandy ry:n vuosikokous on avoin kaikille HIFK Bandy ry:n jäsenille. Kaikille jäsenille on lähetetty kokouskutsu myös sähköpostilla.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestetys
 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten lukumäärä
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan tilintarkastajat ja näille varamies
 10. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
 11. Käsitellään muut asiat ja aloitteet
 12. Kokouksen päättäminen


Aloitteet ja muut asiat on toimitettava sähköpostilla viimeistään 18.6.2023 osoitteeseen erik.horhammer(at)hifk-bandy.fi.

HIFK Bandy ry, Hallitus
Helsingissä 12.6.2023